Бажан Анатолій Григорович

1980 – 1981 р.р. – учитель біології і хімії середньої школи № 16 м. Хмельницького.

1981 – 1982 р.р. – асистент кафедри зоології Полтавського педінституту.

1982 1984 р.р. – служба в Радянській Армії.

1984 – 1987 р.р. – аспірантура на кафедрі фізіології людини і тварин Черкаського державного педагогічного інституту.

1987 – 2020 р. – асистент, старший викладач кафедри біології та основ здоров’я людини

Бажан Анатолій Григорович

Наукові інтереси:
- вивчення впливу додаткових резистивних інспіраторних опорів на зовнішнє дихання людини;
- методики проведення навчальних та виробничих практик студентів.

Займався вивченням впливу додаткових резистивних інспіраторних опорів на зовнішнє дихання людини.

Керівництво науково-дослідною роботою студентів: щорічно згідно з навчальним навантаженням керую курсовими, дипломними та магістерськими роботами студентів.

Дисципліни:
- фізіологія людини і тварин;
- діагностика і моніторинг рівня здоров’я.

Бажан Анатолій Григорович

1. Збірник тестів з фізіології людини і тварин для підсумкового контролю. Навчально-методичний посібник для студентів природничого факультету. Уклав А.Г. Бажан. – Полтава, ПНПУ, 2012. – 80 с.

2. Навчальна програма з позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму «Основи фізіології людини». Автор: Бажан А.Г. – Полтава, 2014. – 33 с.

3. Бажан А.Г. Фізіологічні, морфологічні та біофізичні властивості біологічно активних точок / Здоров’я людини: теоретичні, практичні та методичні аспекти. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції / За загальною редакцією проф. М.В. Гриньової. – Полтава: Астрая, 2016. – 346 с. – С. 9-11.

4. Бажан А.Г. Фізіологія вищої нервової діяльності. Навчальний посібник для студентів 1-го курсу природничого факультету ПДПУ імені В.Г. Короленка. – Вид. 11-е, випр., доп. – Полтава, 2019. – 96 с.

5. Бажан А.Г. Фізіологія людини і тварин: фізіологія вісцеральних систем. Навчальний посібник для студентів природничих факультетів педагогічних університетів. – Вид. 11-е, випр., доп. – Полтава, 2019. – 184 с.

6. Бажан А.Г. Фізіологія людини і тварин: фізіологія збудливих тканин. Навчальний посібник для студентів природничих факультетів педагогічних університетів. – Вид. 11-е, випр., доп. – Полтава, 2019. – 272 с.

7. Робочий зошит лабораторно-практичних занять з фізіології людини. Навчально-методичний посібник для студентів природничого факультету /Уклав А.Г. Бажан. – Полтава, 2019. – 102 с.

8. Робочий зошит лабораторно-практичних занять з фізіології людини і тварин. Навчально-методичний посібник для студентів заочного відділення природничого факультету /Уклав А.Г. Бажан. – Полтава, 2016. – 94 с.

9. Закалюжний В.В., Бажан А.Г. Казахський вчений з українським корінням (до 80-річчя А.Ф. Ковшара) // Біологія та екологія. – Науковий журнал. – Том 3. – № 1-2. – Полтава, ПНПУ, 2017. – С. 111-114.

10. Соколенко В.М., Пуденко О.Р., Жукова М.Ю., Новосьолова Т.С., Бажан А.Г. Використання похідних саліцилової кислоти як біорегуляторів вуглеводного обміну // Вісник проблем біології і медицини. – 2018. – Вип. 2 (144). – С. 228-232.

11. Пилипенко С.В., Коваль А.А., Бажан А.Г. Функціональна система NO в сироватці крові і слизовій оболонці шлунка щурів за умов тривалої гіпоацидності шлункового соку та застосування мультипробіотиків // Науковий журнал. – Том 4. – № 1. – Полтава, ПНПУ, 2018. – С. 86-93.

12. Бажан А.Г., Пілюгін В.О., Прилуцький М.К., Пілюгін А.В., Бажан Є.А., Гордієнко О.В. Застосування тестового контролю для перевірки знань студентів з біологічних дисциплін / Біологічні, медичні та науково-педагогічні аспекти здоров’я людини. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / За загальною редакцією проф. Пилипенка С.В. – Полтава: Астрая, 2018. – 258 с. – С.112-114.

13. Бажан А.Г., Бажан Є.А., Гордієнко О.В. Вплив вмісту пилу в повітрі на стан здоров’я людини / Біологічні, медичні та науково-педагогічні аспекти здоров’я людини. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / За загальною редакцією проф. Пилипенка С.В. – Полтава: Астрая, 2018. – 258 с. – С.190-194.