Шиян Надія Іванівна

доктор педагогічних наук, професор

Контактна інформація

Адреса кафедри: м. Полтава, Остроградського 2а, ПНПУ імені В.Г.Короленка, І корпус, к.29.

Телефон кафедри: (0532) 7-22-48

e-mail:chemi_pnpu@rambler.ru

 

Трудова і професійна діяльність

З 1990 року – старший викладач кафедри хімії Полтавського державного педагогічного інституту імені В.Г. Короленка. У 1999 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Харківського державного педагогічного інституту імені Г.С. Сковороди захистила кандидатську дисертацію «Технологія модульно-рейтингового навчання у вищій педагогічній школі». Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент АПН України А.М. Бойко.

У 2001 – 2004 рр. навчалася в докторантурі Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка.

У квітні 2005 році на засіданні спеціалізованої вченої Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди захистила докторську дисертацію «Дидактичні засади профільного навчання в загальноосвітній школі сільської місцевості» за спеціальністю 13.00.09 – теорія навчання.

З 1 вересня 2005 року – завідувач кафедри хімії Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка.

Навчальна і методична робота

Викладає Шкільний курс хімії та методику його навчання, Задачі підвищеної складності, Методика навчання хімії в профільній школі, Методика складання і розв’язування задач підвищеної складності.

Автор навчальних посібників.Керує написанням курсових і магістерських робіт.

 

Наукова робота

Наукові інтереси Надії Іванівни пов’язані з дослідженням дидактичних засад профільного навчання в загальноосвітній школі сільської місцевості. Вона була науковим керівником спеціальної дослідницької групи вчителів хімії Полтавської області, яка працювала над проблемою «Методичний супровід профільного навчання хімії в сучасній школі» та творчої групи вчителів хімії м. Полтави, що досліджували проблему «Результативність елективного профільного навчання хімії в загальноосвітній школі».

Постійний член журі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» у номінації «Хімія», постійно бере участь у роботі журі обласного етапу олімпіади з хімії, конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів територіального відділення МАН України, Всеукраїнської студентської олімпіади з хімії серед студентів класичних та педагогічних університетів, член експертної ради ВАК України з педагогічних наук, член робочої групи з розроблення стандартів вищої освіти (ОКХ, ОПП, засобів діагностики якості вищої освіти) з галузі знань Природничі науки за напрямом підготовки 6.040101 Хімія.

Надія Іванівна керує науковими роботами аспірантів з спеціальності 13.00.02 – теорія і методика навчання хімії, 13.00.09 – теорія навчання та 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Виступає офіційним опонентом на захисті докторських та кандидатських дисертацій.

Має більше 200 опублікованих наукових праць.