Шинкаренко Валентин Іванович

Шинкаренко Валентин Іванович

кандидат хімічних наук, доцент

Контактна інформація

Адреса кафедри: м. Полтава, Остроградського 2а, ПНПУ імені В.Г.Короленка, І корпус, к.29.

Телефон кафедри: (0532) 7-22-48

e-mail:chemi_pnpu@rambler.ru

Трудова та професійна діяльність

З січня 1982 року Валентин Іванович працював асистентом кафедри хімії. З 1987 року навчався в аспірантурі Українського заочного політехнічного інституту. У 1989 році на засіданні спеціалізованої вченої ради Харківського державного університету відбувся захист кандидатської дисертації на тему «Полярографія і реакційна здатність 2-бензаліденаценофтенону та його похідних». У 1990 р. В.І Шинкаренко одержав диплом кандидата хімічних наук і з 1991 р. працює доцентом кафедри хімії ПДПУ.

Навчальна та методична робота

Читає курси «Неорганічна хімія», «Хімія з основами біогеохімії», «Будова речовини», «Теоретичні основи хімії». Автор навчальних посібників.Керує написанням курсових і магістерських робіт.

Наукова робота

Має велику кількість навчально-методичних посібників, понад 100 статей в різноманітних наукових виданнях.