Ткаченко Андрій Володимирович

Ткаченко Андрій Володимирович, доктор педагогічних наук, професор,

завідувач кафедри педагогічної майстерності та менеджменту імені І.А.Зязюна.

Контактна інформація:

Тел.: 0666678909;

e-mail: tkachenk.av@rambler.ru

Трудова і професійна діяльність:

Весь період педагогічної діяльності у вищій школі пов’язав з кафедрою педагогічної майстерності Полтавського педуніверситету, в колективі якої працює з 1987 року.

За цей час захистив кандидатську (1995 р., Київський університет імені Тараса Шевченка) та докторську (2014 р., Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України) дисертації з педагогічних наук.

Навчальна і методична робота:

забезпечує створення методичного супроводута викладання таких дисциплін: “Основи педагогічної майстерності”, “Педагогічні технології: теорія і практика,Основи наукових досліджень”, “Проектування систем внутрішньошкільного управління” тощо, здійснює керівництво магістерськими та аспірантськими дослідженнями.

Наукова робота:

      Є автором і співавтором близько 150 наукових праць, серед яких навчальні та навчально-методичні посібники, монографії, наукові статті з проблем історії педагогіки та освіти, педагогічної майстерності, педагогічних технологій, вікової педагогіки. 23 праці побачили світ за межами України (Росія, Італія). Головне коло науковихінтересів пов’язане збіографією і педагогічною спадщиною А. С. Макаренка. Є визнаним представником міжнародного макаренкознавства, систематично вивчає фонди вітчизняних і закордонних архівів, є відкривачем низки невідомих рукописів А. С. Макаренка, унікальних документальних свідчень подвижницької діяльності видатного педагога. Неодноразово представляв вітчизняну науку на макаренкознавчих конференціях за кордоном (Москва – 2003, 2008, 2010 рр.; Волгоград – 2008, 2012 рр.). У виступах перед студентами, педагогічною громадськістю, на телебаченні і сторінках наукових видань широко пропагує педагогічну спадщину видатного полтавця, надає консультаційну допомогу ковалівському й кременчуцькому меморіальним музеям А. С. Макаренка, бере участь в організації багатьох наукових конференцій.

Організаційна робота:

     2002 року був обраний відповідальним секретарем Міжнародної макаренківської асоціації (ММА), а з 2013 року є віце-президентом ММА і представником в Правлінні асоціації від України.  За його ініціативи встановлений і підтримується постійний науковий діалог між полтавським макаренкознавчим центром і провідними світовими інституціями із вивчення педагогічної спадщини А. С. Макаренка, окремими дослідниками: Російською й Італійською макаренківськими асоціаціями, московським музеєм А. С. Макаренка, нижньоновгородською лабораторією “Виховна педагогіка А. С. Макаренка” (Росія), лабораторією “Makarenko-Referat” Марбурзького університету (ФРН), волгоградськими і єкатеринбурзькими (Росія), білоруськими, польськими, італійськими, китайськими і німецькими науковцями тощо. З метою практичної реалізації макаренківських ідей упродовж тринадцяти років на громадських засадах співпрацює з Полтавським обласним управлінням Державної пенітенціарної служби України: проводить з персоналом виховних колоній макаренкознавчий семінар, виконує обов’язки заступника голови Громадської ради при Управлінні.

Список публікацій

Підручники, посібники, монографії, матеріали та тези конференцій: