Школяр Сергій Петрович

Кандидат технічних наук, доцент

1.1 Контактна інформація

Nti-poltava@meta.ua

1.2 Трудова і професійна діяльність

Має три вищі світи, закінчив відповідно в 1986, 2003, 2010 рр.: Полтавський інженерно-будівельний інститут, Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації кадрів з нових напрямків розвитку техніки і технології при Національному технічному університеті ”Харківський політехнічний інститут”, Інститут інтелектуальної власності Одеської національної юридичної академії в м. Києві. Присвоєні кваліфікації: інженер-будівельник, менеджер інтелектуальної власності, аналітик консолідованої інформації. Закінчивши інститут, працював на будівництві житла для евакуйованих з Чорнобильської зони, а потім був направлений за розподіленням в Полтавське БМУ "Хіммашбуд", де працював на посаді майстра, зводячи будівельні об’єкти міста Полтави. За посадовими обов’язками основна робота була пов’язана зі збірним та монолітним залізобетоном на таких об’єктах як комплекс 3-ї черги очисних споруд м. Полтави, цехи заводу «Продмаш» - нині після реконструкції та переобладнання популярний торгівельно-розважальний комплекс, масивні фундаменти штамповочного пресу заводу «Хіммаш» та інш. Подальша діяльність пов’язана з кафедрами опору матеріалів, залізобетонних та кам’яних конструкцій, будівельної механіки Полтавського інженерно-будівельного інституту, потім перейменованого в Полтавський національний технічний університет імені Ю. Кондратюка, в якому з 1989 р. по 2001 р. після переведення з управління працював інженером, асистентом, аспірантом, науковим співробітником, доцентом. Потім був призначений директором регіонального центру державної системи науково-технічної інформації. Він є шеф-редактором науково-технічного журналу «Вісник Патентного повіреного», головним редактором науково-технічного і виробничого журналу «Бетон і залізобетон в Україні». Професор Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Ю.Бугая, член-кореспондент Академії будівництва України, Патентний повірений України, член Національної спілки журналістів України.

1.3 Навчальна і методична робота

Присвячена проблемам освіти, менеджменту, управління проектами, інновацій, інтелектуальної власності, трансферу технологій.

1.4 Наукова робота

Присвячена теорії та практиці підготовки майбутніх менеджерів до маркетингової діяльності

1.5 Організаційна робота

Сфера його інтересів та організаційна робота розповсюджується та сприяє розвитку освіти, менеджменту, управління проектами, інновацій, інтелектуальної власності, науково-технічної і економічної інформації, будівельної науки. Він на протязі багатьох років був Головою Громадської ради з питань науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності при Полтавській облдержадміністрації, членом комісії по науково-технічному та інноваційному розвитку Полтавської області, головою громадської регіональної експертної комісії ДАК у Полтавській області. За його безпосередньої участі організовано інформаційну підтримку чисельних міжнародних будівельних виставок, що проходять як в Україні, так і за її межами, проводяться щорічні міжнародні наукові Інтернет-конференції «Стан сучасної будівельної науки». Реалізовані у якості редактора науково-практичні конференції "Винахідництво і раціоналізаторство, інноваційна діяльність. Проблеми та перспективи", тематичні добірки із серії "Новаторські ідеї", в яких представлялася актуальна інформація про новації в різних галузях науки і техніки на основі повних описів до патентів на винаходи України, які розробляються за пріоритетними напрямками розвитку Полтавського регіону. На протязі багатьох років очолюваний ним Полтавський центр системи НТІ являвся учасником та повноважним представником громадських організацій у сфері інтелектуальної власності таких як: Всеукраїнська асоціація інтелектуальної власності (ВАІВ), Всеукраїнська асоціація інформаційних служб (ВАІС), Навчально-науково-виробничий комплекс "Академія інтелектуального бізнесу" (АІБ). Як Патентний повірений України спрямовує свої зусилля на заохочення приватним фірмам, підприємствам, науково-виробничим установам, навчальним закладам та усім організаціям, чия діяльність пов'язана з авторськими правами, винаходами, брати активну участь у формуванні цивілізованого середовища для винахідництва і впровадження нових технологій у життя, залучатися до формування законодавчого поля та відстоювання своїх прав на результати інтелектуальної праці. З цією метою було організовано Відкритий регіональний конкурс "Винахідництво року", здійснюється оформлення матеріалів заявок на отримання національного та закордонного охоронних документів (патенти, свідоцтва) на всі види об'єктів інтелектуальної власності (ОІВ): винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів та послуг тощо. В доробці є патенти на винаходи, за деякі з них він відзначений як переможець Всеукраїнського конкурсу «Винахід року» в номінації «Кращий винахід регіону».

Нагороджений грамотою Державного департаменту інтелектуальної власності України за особистий, вагомий внесок у становлення та розвиток системи інтелектуальної власності, інноваційної та винахідницької діяльності, Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у розвиток інновацій в Україні, Почесною грамотою Полтавської обласної державної адміністрації за вагомий особистий внесок у розвиток науки в регіоні, Подякою полтавського міського голови з врученням нагрудного знаку. Нагороджений медаллю "Лідер національного бізнесу" Міжнародного Академічного Рейтингу «Золота фортуна». Являється відмінником освіти України.

1.6 Список публікацій

одноосібні, співавторство – основні, за 2014-2015 н.р.

1. С.П. Школяр Статистичні показники сфери інтелектуальної власності в угоді про асоціацію. Повідомлення 2. // Вестник патентного поверенного. – 2015. – №2. – С.33-35
2. М.В. Гринева, В.В. Кривенко, С.П. Школяр Аспекты менеджмента в привлечении территориальной общины к функционированию дендропарка как рекреационного и эколого-просветительского центра. - // Экология плюс. – 2015. – №3. – С.18-32
3. Е.В. Кужель, С.П. Школяр Інноваційні технології: людський та інтелектуальний потенціал. - // Вестник патентного поверенного. – 2015. – №1. – С.29-31
4. С.П. Школяр Оцінка якості підготовки управлінських рішень за статистичними показниками. - // Экология плюс. – 2015. – №2. – С.26-29
5. Школяр С.П. Статистичні показники сфери інтелектуальної власності в угоді про асоціацію // Вестник патентного поверенного. – 2014. – №5. - С.25-30
6. Школяр С.П. Деякі концептуальні підходи та проблеми підготовки майбутніх менеджерів до маркетингової діяльності// Витоки педагогічної майстерності: зб. наук. праць / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2013. Випуск 12. – 368 с. – (Серія „Педагогічні науки”). – С. 368-371
7. Полохало В.И., Школяр С.П. О состоянии государственного и регионального регулирования и управления в сфере развития, правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности в Украине // Вестник патентного поверенного. – 2008. – №2. – С. 2-9

зі студентами (2014-2015 н.р.);

студентські (2014-2015 н.р.);

1. О.Є. Мізєв Екологічні аспекти при проектуванні та експлуатації станції технічного обслуговування. - // Экология плюс. – 2015. – №2. – С.18-20

• підручники, посібники, монографії, матеріали та тези конференцій

1. Управління проектами матеріального і нематеріального виробництва. Конспект лекцій. Під заг. ред. С.П. Школяра. – Полтава: Полтавський ЦНТЕІ, 2013. - 78 с.
2. Управління інтелектуальною власністю. Конспект лекцій. Під заг. ред. С.П. Школяра. – Полтава: Полтавський ЦНТЕІ, 2010. - 72 с.
3. Управління якістю. Конспект лекцій. Під заг. ред. С.П. Школяра. – Полтава: Полтавський ЦНТЕІ, 2010. - 82 с.
4. Основи управління проектами. Методичні рекомендації. Під заг. ред. С.П. Школяра. – Полтава: Полтавський ЦНТЕІ, 2009. - 80 с.
5. Басова Ю.О., Омельченко Ю.О., Школяр С.П. Інтелектуальна власність. Навчальний посібник в схемах і таблицях. – Полтава. Редак.–видав. відділ ПУСКУ. – 2008 – 162 с.: іл. (українською).
6. Кужель Е.В., Школяр С.П. Доповідь: "Інноваційні технології: людській та інтелектуальний потенціал" Збірник матеріалів XIV Всеукраїнської науково-практичної конференції " Проблеми підготовки фахівців з інтелектуальної власності, інформаційно-аналітичної та інноваційної діяльності в Україні." 29-30 квітня 2014 р. м. Київ, С. 174-179.
7. Школяр С.П. Інтелектуальна власність – основа інноваційного розвитку України// тези круглого столу «Винахідництво – основа інноваційного розвитку України». – Полтава: ПНТУ ім. Ю. Кондратюка. -19.09.2014
8. Школяр С.П. Некоторые вопросы управления инновациями в строительной отрасли // Состояние современной строительной науки – 2013. Сб. научн. трудов. Полтава: Полтавский ЦНИИ. - 2013.
9. Школяр Т.А., Косенко В.В. Інформаційно-аналітична система науково-технічної та інноваційної діяльності в Полтавській області як складової державної інноваційної інфраструктури // Доповідь в рамках круглого столу, присвяченого Міжнародному дню інтелектуальної власності, Полтавський ЦНІІ, 26 квітня 2013 р.
10. Школяр С.П. Практичні проблеми інформаційного забезпечення інновацій в сучасному будівництві // Доповідь на Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні проблеми в будівництві», Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 12-15 листопада 2013 року
11. Школяр С.П. Сприяння трансферу технологій на регіональному рівні через структуру науки, інновацій та інформатизації // Доповідь на Всеукраїнській конференції молодих учених і студентів «Перспективи розвитку будівельної галузі», Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 10-11-го жовтня 2013 року
12. Школяр С.П. Аспекти впровадження інноваційних технологій та обладнання при модернізації об’єктів інфраструктури медичної галузі // Матер. Всеукр. науково-метод. конф. «Інноваційні технології в медицині. Проблеми та їх вирішення» 23.03.2012 р. – Полтава. Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія». - 2012
13. Школяр С.П. Про Регіональну програму “Інноваційний розвиток в Полтавській області на 2012-2014 роки” // Доповідь на пленарному засіданні 11 сесії Полтавської обласної ради 23.05.2012 р.
14. Школяр С.П. Інноваційний розвиток держави – комфортне життя її громадян. Тези виступу в обговоренні // Матер. Парл. Слух. У ВРУ 20.06.07 р. «Національна інноваційна система України: проблеми формування та реалізації» / Упор. Г.О. Андрощук, М.М. Шевченко, - К.: Парламентське вид-во, 2007. – С.60-62