Сас Наталія Миколаївна

Доктор педагогічних наук, доцент кафедри педагогічної майстерності та менеджменту імені І.А.Зязюна

Контактна інформація:
Ел. адреса: sasnat2008@mail.ru
Моб. телефон 0689223216

Трудова і професійна діяльність

Сас Наталія Миколаївна народилася 27 лютого 1963 року у м. Кременчуці Полтавської області. У 1982 році вступила до Полтавського державного педагогічного інституту імені В.Г.Короленка за спеціальністю «історія» та здобула кваліфікацію і звання учителя історії та суспільствознавства середньої школи.

Трудову діяльність за спеціальністю Н.М.Сас розпочала у 1986 році на посаді вчителя історії Кременчуцької середньої школи № 25. За період своєї трудової діяльності працювала урізних навчальних закладах м. Полтава та м.Кременчук.

Зараз працює на посаді доцента кафедри педагогічної майстерності та менеджменту імені Івана Зязюна Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка.

Навчальна і методична робота Наталія Миколаївна викладає такі навчальні дисципліни: «Процеси управління проектами», «Інноваційні проекти в навчальних закладах», «Інноваційна діяльність управлінця», «Інноваційне управління навчальними закладами», «Системний аналіз і прийняття управлінських рішень».

Наукова робота

У 2001 році захистила кандидатську дисертацію за темою «Формування педагогічної взаємодії у шкільних підліткових об’єднаннях за інтересами» за спеціальністю 13.00.01. –«теорія та історія педагогіки».

Н.М.Сас у 2015 році захистила докторську дисертацію за темою «Професійна підготовка майбутніх керівників навчальних закладів до інноваційного управління» (теоретико-методологічний аспект) за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти

Список публікацій