Пивовар Ніні Михайлівна

доцент

І. Контактна інформація:

Службова адреса: 36002, м. Полтава, вул. Остроградського, 2

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, кафедра педагогічної майстерності та менеджменту

Службовий телефон: 2-58-11

e-mail: pedmaster@rambler.ru

ІІ. Трудова діяльність

Полтавський державний педагогічний інститут, вчитель біології та хімії

Тема дослідження:Система факультативної підготовки учнів середньої школи до вибору вчительської професії.

1.1. Трудова діяльність:

-       Зінцівська середня школа Полтавського району Полтавськоі області, вчитель біології

-       Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, доцент кафедри педагогічної майстерності та менеджменту імені І.А.Зязюна

1.2. Організаторська робота: член ученої ради природничого факультету, голова професійного бюро природничого факультету

1.3. Нагороди, відзнаки, почесні звання:

ІІІ. Навчально-методична робота

3.1. Дисципліни:

3.2. Підручники та навчальні посібники:

IV. Наукова робота:

4.1. Сфера наукових інтересів: профорієнтація на педагогічну професію, формування педагогічної майстерності вчителя, підготовка управлінських кадрів для освітніх закладів.

4.2. Участь у програмах держбюджетної та госпдоговірної тематики:1302.

4.3. Публікації в журналах і збірниках наукових праць ДАК та міжнародних виданнях:

4.4. Публікації в збірниках наукових праць і матеріалів конференцій:

4.5. Керівництво науково-дослідною роботою студентів: Проблеми формування педагогічної майстерності, підготовка менеджерів освіти, статеве виховання учнів, профорієнтація на педагогічну професію