Орлова Лариса Дмитрівна

 професор кафедри ботаніки та методики навчання біології

Контактна інформація

вул. Остроградського, 2, м. Полтава, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, кафедра ботаніки та  методики навчання біології

Службовий телефон – 2-28-29

e-mail – orlova-ld@rambler.ru

Трудова діяльність

Закінчила Донецький державний університет

Кваліфікація: викладач біології та хімії,  спеціальність «фізіологія»

Тема кандидатської дисертації: «Біоекологічні особливості та мінеральний склад дикорослих кормових рослин Південного Сходу України» по спеціальності 03.00.16 – екологія.

Тема докторської дисертації: «Біоекологічні особливості лучних фітоценозів Лівобережного Лісостепу України (стан, продуктивність та охорона)» по спеціальності 03.00.16 – екологія.

 

Трудова діяльність:

1.08.1982-31.05.1985-асистент кафедри ботаніки Полтавського державного педагогічного інституту імені В.Г. Короленка;

1.06.1985-29.04.1988р.- старший викладач кафедри ботаніки;

10.12.1988р. - кафедра ботаніки реорганізована в кафедру біології;

30.04.1988р.-31.08.1990р.- доцент кафедри біології Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка;

1.09.1990-кафедра біології реорганізована в кафедру ботаніки;

1.03.1991-02.12.2013-доцент кафедри ботаніки;

16.09.2013- кафедра ботаніки перейменована на кафедру ботаніки та методики навчання біології;

03.12.2013 по теперішній час професор кафедри ботаніки та методики навчання біології.

Організаційна робота

Л.Д. Орлова бере участь у проведенні І, ІІ турів Всеукраїнської олімпіади з біології на природничому факультеті;  обласного туру шкільної біологічної олімпіади з біології, конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт МАН, постійно консультує учнів та вчителів щодо науково-дослідницьких робіт учнів; виступає з лекціями перед слухачами курсів підвищення кваліфікації в Полтавському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти.

Нагороди, почесні звання: Нагороджена почесною грамотою Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, Почесною грамотою Головного управління освіти і науки.

Навчально-методична робота

Дисципліни:

Л.Д. Орлова веде такі  основні навчальні курси на денному та заочному відділеннях природничого факультету: «Ботаніка. Анатомія та морфологія рослин», «Фізіологія рослин», «Луківництво», «Ботанічне ресурсознавство».

Підручники та начальні посібники

 1. Програма нормативної навчальної дисципліни «Фізіологія рослин» напряму підготовки 6.040102 Біологія. – Полтава, 2013. – 12 с.
 2. Програма нормативної навчальної дисципліни «Фізіологія рослин» напряму підготовки 7.04010101 Хімія. – Полтава, 2013. – 12 с.
 3. Програма нормативної навчальної дисципліни «Ботаніка. Морфологія та морфологія рослин. Систематика рослин» напряму підготовки 6.040102 Біологія. – Полтава, 2013.  – 34 с.
 4. Програма нормативної навчальної дисципліни «Ботаніка. Морфологія та морфологія рослин. Систематика рослин» напряму підготовки 6.0401.01 Хімія. – Полтава, 2013.– 34 с.
 5. Програма вибіркової навчальної дисципліни «Луківництво» напряму підготовки 6.040102 Біологія. – Полтава, 2013. – 10 с.
 6. Програма вибіркової навчальної дисципліни «Ботанічне ресурсознавство» напряму підготовки 8.04010201Біологія. – Полтава, 2013. – 11 с.
 7. Методичні вказівки та тематика самостійних робіт з курсу «Ботанічне ресурсознавство». – Полтава, 2013. – 25 с.
 8. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Ботанічне ресурсознавство». – Полтава, 2013. – 21 с.
 9. Методичні вказівки та тематика самостійних робіт з курсу «Луківництво». – Полтава, 2013. – 29 с.
 10. Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт з курсу «Луківництво». – Полтава, 2013. – 33 с.
 11. Методичні рекомендації до написання курсових, дипломних та магістерських кваліфікаційних робіт напряму 6.040102 Біологія, 6.040101 Хімія Полтава : ПНПУ, 2013.
 12. Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт з фізіології росли. – Полтава, 2007. – 95 с.
 13. Лікарські рослини : методичні вказівки для самостійної роботи студентів. Полтава, 2005. – 230 с.
 14. Методичні рекомендації до проведення лабораторних робіт з курсу «Ботаніка. Морфологія та анатомії рослин» для студентів заочного відділення  природничого факультету. –  Полтава, 2004. – 95 с.
 15. Методичні розробки до лабораторно–практичних занять з курсу «Ботаніка. Анатомія та морфологія рослин» для студентів природничого факультету педагогічних вузів. – К.: Фітосоціоцентр, 2002. – 96 с.
 16. .  Методичні поради по використанню рослинних барвників у позакласній роботі з біології. – Полтава : ПДПУ, 1994. – 31 с.

Наукова робота

Коло наукових інтересів:

Флористика, фізіологія рослин, екологія рослин, луківництво.Орлова Л.Д. здійснює комплекне долідження лучних фітоценозів Лівобережного Лісостепу України. Визначено кількісний і якісний склад лучних травостоїв, проведено еколого-фізіологічне вивчення (інтенсивність транспірації, фотосинтезу, дихання, вмісту фотосинтезуючих пігментів, оводненість, водний дефіцит) лучних видів флори; встановлений хімічний склад (вміст протеїну, жиру, клітковини, безазотистих екстрактивних речовин, кількісний і якісний вміст золи), поживна та енергетична цінність лучних представників. Отримані результати продуктивності різних типів лучних травостоїв (врожайність, кількість кормових одиниць, запаси енергії). Для вивченої території з'ясовано запаси підстилки, опаду, опадо-підстилковий коефіцієнт, динаміка кількості та енергетичний потенціал мортмаси, зв'язок їх накопичення з різними умовами. Охарактеризовано особливості раритетної складової лучної флори: флористичний склад, вікову структуру популяцій деяких рідкісних лучних видів, мінливість морфометричних параметрів, стан і динаміку популяцій рідкісних лучних рослин, показані напрямки збереження охоронюваних видів. Накреслені перспективи збереження лучних угідь.

Монографії:

 1. Орлова Л.Д. Біоекологічні особливості лучних фітоценозів Лівобережного Лісостепу України (продуктивність та раціональне використання) / Л.Д. Орлова / за ред. А.П. Травлєєва. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2011. – 278 с. (16,16 др.ар.)
 2. Збережи де стоїш, де живеш. По сторінках Червоної книги Полтавщини. Рослинний світ / під ред. О. М. Байрак. – Полтава : Верстка, 1998. – 205 с.

Керівництво науково-дослідною роботою студентів

Орлова Л.Д. керує науково-дослідною роботою студентів у проблемній групі: «Біоекологічний аналіз представників флори лучних фітоценозів Лівобережного Лісостепу України»,. Наукові досягнення студентів є основою для написання курсових, бакалаврських, дипломних, магістерських робіт, а також для написання одноосібних та у співавторстві наукових праць, участі в наукових конференціях.

 

Завантажити список публікацій