Оніпко Валентина Володимирівна

професор кафедри ботаніки та методики навчання біології

Контактна інформація:

Службова адреса: м. Полтава, вул. Остроградського 2, І навчальний корпус, каб. 56

Службовий телефон: 2-28-91

e-mail:

Трудова діяльність

У 1994 році закінчила Полтавський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Біологія і хімія. Практичний психолог в закладах освіти».

Тема дисертації: «Біологічні особливості амброзії полинолистої та заходи боротьби з нею в агроценозах польових культур Лівобережного Лісостепу України». Захистила 1 березня 2002 року в спеціалізованій раді Д.08.80402 Дніпропетровського державного аграрного університету (Чапко П.М., Матюха Л.О.).

Cпеціальність: 06.01.01 – загальне землеробство (диплом кандидата наук ДК № 013983.

Тема дисертації: «Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх учителів природничих дисциплін до професійної діяльності у профільній школі» захистила 12 грудня 2012 року в спеціалізованій ученій раді Д.73.053.02 Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького (Гриньова М.В.).

Cпеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти(диплом доктора наук ДД № 001920.

16 вересня 2013 року кафедра ботаніки перейменована на кафедру ботаніки та методики навчання біології. Наказ № 78-р від 16 вересня 2013 року.

Організаційна робота

Член ученої ради природничого факультету Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. В.В. Оніпко є членом-кореспондентом Міжнародної академії наук педагогічної освіти.

В.В. Оніпко бере участь у проведенні І, ІІ турів Всеукраїнської олімпіади з біології на природничому факультеті та в проведенні ІІІ обласного конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт МАН, постійно консультує учнів та вчителів щодо науково-дослідницьких робіт учнів.

Валентина Володимирівна виступає з лекціями перед слухачами курсів підвищення кваліфікації в Полтавському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти.

 Навчально-методична робота

Дисципліни:

Основні навчальні курси, які веде В.В. Оніпко на денному та заочному відділеннях природничого факультету: «Методика навчання біології» (84 год. лекцій), «Основи сільського господарства» (36 год. лекцій), «Ґрунтознавство» (52год. лекцій), «Шкільна навчально-дослідна ділянка та гуртки юних біологів» (14 год. лекцій), «Рослинництво з основами плодоовочівництва» (32 год. лекцій).

 Наукова робота

Коло наукових інтересів:

Наукові інтереси Оніпко В.В. пов’язані з дослідженням теоретико-методичних засад підготовки майбутніх учителів природничих дисциплін до професійної діяльності у профільній школі, нею вперше розроблено науково-методичне забезпечення та технологію підготовки майбутніх учителів природничих дисциплін (на прикладі біотехнологічного профілю навчання учнів) в освітньому процесі ВНЗ ІІІ-IVрівнів акредитації педагогічного спрямування. Тісно співпрацює як з вченими близького (Інститут природничих наук Сиктивкарського державного університету, Росія;Омський державний педагогічний університет, Росія), так і далекого («InterNICHE»– Англія; «DoctorsagainstanimalExperiments»– Германія) зарубіжжя.

Монографії:

Професійна підготовка вчителя природничих дисциплін до роботи у профільній школі» та співавтором навчального посібника із грифом МОН України для студентів вищих навчальних закладів «Агроекологія: теорія та практикум».

Керівництво науково-дослідною роботою студентів

Керує науково-дослідною роботою студентів у проблемних групах: «Дослідження змістового компонента формування основ педагогічної майстерності майбутнього вчителя природничих дисциплін», «Підвищення продуктивності культурних та дикорослих рослин». Наукові досягнення студентів є основою для написання курсових, бакалаврських, дипломних, магістерських робіт, а також для написання одноосібних та у співавторстві наукових праць, участі в наукових конференціях.

 

Завантажити список публікацій