Іщенко Володимир Іванович

 кандидат педагогічних наук, доцент кафедри ботаніки та методики навчання біології

 Контактна інформація:

Службова адреса: м. Полтава, вул. Остроградського 2, І навчальний корпус, каб. 56

Службовий телефон: 2-28-91

e-mail: Pspubot2009@rambler.ru                 

Трудова діяльність

Закінчив Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, кваліфікація: вчитель біології, основ сільськогосподарського виробництва, валеології та основ екології. кваліфікація: магістр педагогічної освіти, викладач біології.

Тема дисертації: «Підготовка майбутнього вчителя природничих дисциплін до самоосвітньої діяльності» Захищена у  Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького. Науковий керівник:

доктор педагогічних наук, професор Хомич Лідія Олексіївна

 

Cпеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Трудова діяльність:

З 2002-2004 – керівник студентського бюро естетичного виховання Полтавського державного університету імені В.Г. Короленка.

З 2004-2007 – аспірант стаціонарної форми навчання кафедри початкової і дошкільної освіти Полтавського державного університету імені В.Г. Короленка.

З 2005 – асистент кафедри ботаніки Полтавського державного університету імені В.Г. Короленка.

З 2010 – доцент кафедри ботаніки Полтавського національного університету імені В.Г. Короленка.

З 2013 – заступник декана з навчальної роботи денного відділення природничого факультету Полтавського національного університету імені В.Г. Короленка.

 Навчально-методична робота

Дисципліни:

Основи сільського господарства; Фізіологія рослин; Мікробіологія і вірусологія; Основи механізації сільського господарства; Рослинництво

Підручники та начальні посібники

  1. Оніпко В. В., Буйдін В.В., Гапон С.В., Гомля Л.М. Іщенко В.І. Методичні рекомендації до написання курсових, дипломних та магістерських кваліфікаційних робіт напряму 6.040102 Біологія, 6.040101 Хімія / В. Оніпко.  Полтава : ПНПУ, 2013. –46/10 с.
  2. В., Іщенко В.І. Ґрунтознавство. Теорія та практика / В. Оніпко. [навчально-методичний посібник] Полтава : 2-ге вид. і доп. та перероб. Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, 2013. – 260 с.(260/130)

 Наукова робота

Коло наукових інтересів:

Наукові інтереси Іщенка В. І. пов’язані підготовкою майбутнього вчителя природничих дисциплін до самоосвітньої діяльності

Керівництво науково-дослідною роботою студентів:

  1. Механізована техніка сучасного фермерського господарства»
  2. «Сортове різноманіття культурних рослин Полтавщини.».

Завантажити список публікацій