Дерев’янко Тетяна Василівна

 доцент, кандидат біологічних наук

Контактна інформація:

Службова адреса: вул. Остроградського, 2, Полтавський

національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, 36003

Службовий телефон: 2-28-91

e-mail:

Трудова діяльність

 У 2002 р.закінчила Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, кваліфікація: вчитель біології, основ сільськогосподарського виробництва, валеології та основ екології

Тема дисертації: «Дендрофлора парків Полтавщини: сучасний стан, шляхи збереження та розвитку». Науковий керівник проф. О.М. Смоляр, захищена в Національному ботанічному саду імені М.М. Гришка НАН України м. Києва.

Cпеціальність: Ботаніка – 03.00.05

Трудова діяльність:

04.12.2006р.- 04.11.2007р.- асистент кафедри екології та охорони довкілля Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка.

05.11.2007р.-31.08.2008р.-старший викладач кафедри екології та охорони довкілля.

01.09.2008р.- по теперішній час - доцент кафедри ботаніки Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка.

05.05.2009р.-по теперішній час - заступник декана природничого факультету.

Організаційна робота

Нагороди, почесні звання

Нагороджена почесною грамотою Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, Почесною грамотою Головного управління освіти і науки.

Обрана членом-кореспондентом Міжнародної академії наук педагогічної освіти

Навчально-методична робота

Дисципліни:

Забезпечення викладання навчальних дисциплін на природничому факультеті: «Радіобіологія», «Лікарські рослини», «Ботаніка», «Захист рослин», «Інтродукція та акліматизація рослин».

Підручники та навчальні посібники

  1. Гапон С.В., Панасенко Т.В. Ботаніка: систематика рослин. Архегоніати : [навч.-метод.посіб.]. – Полтава : ПНПУ, 2010. – 83 с.
  2. Байрак О.М., Самородов В.М., Кигим С.Л. , Панасенко Т.В. та інші Стежинами заповідних парків Полтавщини. Екскурс в історію та сьогодення. – Полтава : Верстка, 2009. – 164 с.
  3. Радіобіологія. Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами природничого факультету напряму підготовки «Біологія» та «Хімія». / Т.В. Дерев’янко. – Полтава, 2012. – 74 с.
  4. Радіобіологія.Навчально-методичний посібник / Т.В. Дерев’янко. – Полтава, 2012. – 151с.

Наукова робота

Коло наукових інтересів:

Дослідження дендрофлори зелених насаджень населених пунктів та особливостей озеленення навчальних закладів.

Участь  у програмах держбюджетної та госпдоговірної тематики:

  1. Брала участь у розробці наукового обґрунтування зміни заповідного статусу парка-пам’ятки садово-паркового мистецтва «Криворудський» (Семенівський р-н) на отримання статусу дендропарка загальнодержавного рівня.
  2. РозробкаПроекту реконструкції зелених насаджень та структурних елементів парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва «Зарізький» (Оржицький р-н).
  3.  Керівник та виконавець НДР за ініціативною тематикою. Участь в розробці проекту реконструкції зелених насаджень території села Мар’янівка Гребінківського району Полтавської області. Зокрема, науково обґрунтовано доцільність озеленення досліджуваного об’єкту, запропоновано перспективні види дендрофлори для даного регіону та принципи їх насадження, заходи реконструкції існуючих насаджень.
  4. Розробка наукового обґрунтування необхідності  зміни меж ботанічної пам’ятки природи місцевого значення «Парк обласної лікарні».

Монографії:

Байрак О.М., Самородов В.М., Панасенко Т.В. Парки Полтавщини: історія створення, сучасний стан дендрофлори, шляхи збереження і розвитку. / О.М. Байрак, В.М. Самородов, Т.В. Панасенко. – Полтава : Верстка, 2007. – 276 с.

Керівництво науково-дослідною роботою студентів:

Виступаю керівником двох проблемних студентських груп:

1.«Сучасний стан і перспективи оптимізації зелених насаджень населених пунктів»

2.«Дендрофлора парків Полтавщини»

Завантажити список публікацій