Буйдін Валерій Васильович

кандидат біологічних наук, доцент

 Контактна інформація:

Службова адреса: вул. Остроградського, 2, м. Полтава, 36003

Службовий телефон: 22891

e-mail: buidin@ukr.net

 Трудова діяльність

Закінчив Полтавський державний педагогічний інститут

 імені В.Г. Короленка за спеціальністю «Хімія і біологія».

Тема дисертації:«Сравнительное изучение особенностей

 действия некоторых полиплоидогенных веществ»,

захищена в 1980 році на засіданні спеціалізованої ради

Інституту молекулярної біології і генетики АН УРСР.

Науковий керівник член-кореспондент АН УРСР, доктор

 біологічних наук, професор В. П. Зосімович.

Cпеціальність03.00.15 – генетика

Трудова діяльність:

15.08. 1970.-закінчив ПДПІ імені В.Г. Короленка; 

1.11.1970 – аспірант інституту молекулярної біології і генетики АН УРСР;

16.05.1971- 5.05.72 - служба в армії;

1.11.1972 - 3.03.75.- аспірант;

25.04.1975 - зарахований на посаду асистента кафедри ботаніки згідно з призначенням міністерства Освіти УРСР;

27.05.1978 - переведений на посаду старшого викладача, як обраний за конкурсом;

1.04.1981 - обраний за конкурсом на посаду завідувача кафедрою ботаніки;

12.10.1987- кафедра реорганізована на кафедру біології. Звільнений з посади завідуючого кафедрою, залишений на посаді доцента кафедри;

1.09.1990 - кафедра реорганізована на кафедру ботаніки. З 1990 р і до нині доцент кафедри ботаніки.

 Організаційна робота

Нагороди, почесні звання:

Нагрудний значок «Відмінник освіти».

Навчально-методична робота

Дисципліни: біологія клітини, генетика, молекулярна біологія.

Підручники та начальні посібники

  1. Буйдін В. В.Молекулярна біологія: Вибрані лекції / В. В. Буйдін. – Полтава: 2011.- 96 с. 
  2. Буйдін В. В. Молекулярна біологія. Методичні вказівки до самостійної роботи / В. В. Буйдін. - Полтава : 2011. - 18 с.
  3. Буйдін В. В. Дослідна робота в школі. Методичні вказівки до самостійної роботи / В. В. Буйдін. – Полтава : 2011. - 16 с.
  4. Буйдін В. В. Цитологія. Методичні вказівки до лабораторно-практичних занять / В. В. Буйдін. – Полтава : 2011. - 16 с.
  5. Буйдін В. В. Дослідна робота в школі. Навчальна програма / В. В. Буйдін. – Полтава : 2011. - 6 с.
  6. Буйдін В. В. Сучасні проблеми генетики людини. Навчальна програма / В.В. Буйдін - Полтава: 2011.- 6 с.

Наукова робота

Коло наукових інтересів:

Біологічна активність представників роду Ехінацея (EchinaceaMoench). Цитопротекторні та антимутагенні властивості їх екстрактів.

Авторські свідоцтва:

Патент на корисну модель №76574 Спосіб біотестування. Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України 10.01. 2013 р.

Патент на корисну модель №80540 Спосіб використання надземної маси ехінацеї пурпурової. Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України 10.06. 2013 р.

Публікації в журналах і збірниках наукових праць ДАК та міжнародних виданнях:

Керівництво аспірантами та пошукачами:

Керівництво науково-дослідною роботою студентів:

Проблемна група «Цитопротекторні властивості представник

Завантажити список публікацій